- - - --

Tuesday, August 16, 2011

Google Groups : درخواست عضویت شما رد شد

سلام tablighat.mail@gmail.com ،

درخواست شما برای عضویت در گروه"Helli86" رد شده است.

اگر در این مورد و یا در مورد هر گروه گوگل دیگری سؤال دارید، لطفاً از مرکز
راهنمائی دیدن کنید، در http://groups.google.com/support?hl=fa.

با تشکر ،

Google Groupsتیم

0 comments:

Post a Comment