- - - --

Saturday, September 24, 2011

ارسال ایمیل به یک میلیون (1000.000) نفر فقط 35000 تومان

تخفیف ویژه            تخفیف ویژه

ارسال ایمیل تبلیغاتی به بیش از 1.000.000 میلیون ایمیل ایرانی فعال از طریق گروه های Yahoo ( فقط 35.000 تومان )

قیمت برای نمایندگی هر عدد 25000 تومان، برای در یافت نمایندگی حد اکثر باید برای 4 بار ارسال واریز کنید.

www.mailsender.ir

شماره تماس:  09198383835

--
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده اید که در گروه Google Groups "cloob" مشترک شده اید.
جهت پست کردن مطلب به این گروه، ایمیلی به fdhgjrtf@googlegroups.com ارسال کنید.
جهت لغو اشتراک از این گروه، ایمیلی به fdhgjrtf+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه های دیگر، از این گروه در http://groups.google.com/group/fdhgjrtf?hl=fa دیدن کنید.

0 comments:

Post a Comment