- - - --

Monday, September 26, 2011

Fw: آیین بزرگداشت خاکسپاری کالبد بهشتی روان ایران پرست رضا شاه بزرگ


آیین بزرگداشت خاکسپاری کالبد بهشتی روان ایران پرست رضا شاه بزرگ 
 
 
 
 
 
 
مراسم تشییع جنازه رضاشاه پهلوی در صحن حرم حضرت معصومه در قم ، به هنگام انتقال به تهران با حضور جمعی از روحانیون
 
 
 
آیین بزرگداشت خاکسپاری کالبد بهشتی روان ایران پرست رضا شاه بزرگ
 
 
قطار  
آیین بزرگداشت خاکسپاری کالبد بهشتی روان ایران پرست رضا شاه بزرگ
لوازم شخصی 
 بهشتی روان ایران پرست رضا شاه بزرگ
، کلاه و پالتو و عصا
 
 
 
 
علی ایزدی در خاطراتش می‌نویسد که وی در حال برخاستن از جای خود دچار حمله قلبی می‌شود . 
او می‌نویسد: 
" دچار حمله قلبی شدیدی می‌شوند و به زحمت خود را تا نزدیک تختخواب می‌رسانند و در آن جا به سختی زمین می‌خورند به طوری که یک دست و صورتشان مجروح می‌شود و از هوش می‌روند. "
 
 
 
 
 
 


0 comments:

Post a Comment