برنامه پیاده روی مسیر ماسوله تا ماسال
(3 روزه)

گذر از مرتفع ترین نقطه استان گیلان (شاه معلم) و دیدن جنگل های پاییزی این استان زیبازمان اجرای برنامه
تاريــــــخ حرکت: 26 مهرماه- غروب روز سه شنبه
تاريـــخ برگشت: 29 مهرماه - آخر شب روز جمعه


زمان پیش برنامه: جمعه 22 مهرماه 1390


اطلاعات بیشتر و ثبت نام