برنامه پیاده روی در جنگل حفاظت شده راش

بازدید از یکی از ارزشمند ترین مناطق طبیعی کشور در منطقه ای بکر و حفاظت شده

6 آبان ماه 1390 


بار دیگر طبیعت خرقه هزار رنگ پادشاهی خود را به تن کرده است.
با هم به میزبانی جشن رنگها می رویمزمان شروع برنامه: ساعت 5 صبح روز جمعه 6 آبان ماه 1390

زمان خاتمه برنامه: شامگاه جمعه 6 آبان ماه 1390 
دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام: