- - - --

Sunday, October 23, 2011

معرفی کتاب صفحات گرامافون - شماره دوم


 
 
 
 
 
این کتاب به تعداد محدود و در وضعیت زیر زمینی به چاپ رسیده است 
 
 
 
 
 
 
 
مراکز تهیه  :
 
 
خانه کتاب پندار (سابیر هاکا)
ولیعصر نرسیده به سه راه فاطمی جنب پاساژ کامران طبقه همکف
 
 
کــافه کــوچ
بالاتر از میدان ولیعصر نرسیده به زرتشت جنب سینما آفریقا کوچه روشن
 
 
روزهای زوج (سید احمد حسینی)
روبروی دانشگاه تهران پاساژ فروزنده طبقه منفی یک
 
 
روزهای زوج (مهدی اشرفی)
خ شریعتی خ دولت نبش نعمتی خانه شاعران ایران
 
 
 
برای مشاهده طرح جلد کتاب اول و نمونه ای از شعرهای این گونه
روی آدرسهای زیر کلیک کنید 
 
 

0 comments:

Post a Comment