- - - --

Friday, October 21, 2011

مغز خود را ارزیابی کنید

بسمه تعالی
متخصصین مغز و شناخت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شناختی اقدام به طراحی ابزار ارزیابی کارکردهای شناختی مغز نموده اند.
شما با پاسخ به سوالات مطرح شده می توانید توانایی شناختی مغز خود را در حیطه  توجه، حافظه، برنامه ریزی، تصمیم گیری و شناخت اجتماعی  اندازه گیری کنید و نتایج را مشاهده کنید.
برای تکمیل ابزار به نشانی زیر مراجعه فرمائید.

www.ourbrain.net/ncq.aspx

--
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده اید که در گروه Google Groups "cloob" مشترک شده اید.
جهت پست کردن مطلب به این گروه، ایمیلی به fdhgjrtf@googlegroups.com ارسال کنید.
جهت لغو اشتراک از این گروه، ایمیلی به fdhgjrtf+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه های دیگر، از این گروه در http://groups.google.com/group/fdhgjrtf?hl=fa دیدن کنید.

0 comments:

Post a Comment