- - - --

Tuesday, October 25, 2011

خبر فوری : علی دایی فوت کرد

خبر فوری : علی دایی فوت کرد
خبر کاملا واقعی
برای مشاهده متن خبر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.taftsms.ir/ali-daei.html


--
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده اید که در گروه Google Groups "دانلود نرم افزار موبايل mobile software" مشترک شده اید.
جهت پست کردن مطلب به این گروه، ایمیلی به sakhtnagir@googlegroups.com ارسال کنید.
جهت لغو اشتراک از این گروه، ایمیلی به sakhtnagir+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه های دیگر، از این گروه در http://groups.google.com/group/sakhtnagir?hl=fa دیدن کنید.

0 comments:

Post a Comment