- - - --

Monday, October 10, 2011

Fw: توهین مرجع حکومتی به سرود "ای مرز پر گهر"

                                              

آدينه، 1 مهر ماه 1390 برابر با 2011 Friday 23 September

توهین مرجع حکومتی به سرود "ای مرز پر گهر"

سایت فردانیوز: آیت الله جوادی آملی در یکی از جلسات درس تفسیر خود در مسجد اعظم قم مباحثی را در خصوص دفاع مقدس (جنگ ایران و عراق) یادآور شدند و گفتند: فراموش نباید کرد که اگر امروز اینجا بر سر سفره پر برکت نظام نشسته‌ایم به برکت عاشورای حسینی است. شش دانگ این کشور به نام سید الشهداء نوشته شده است. شما دیدید در شب‌های عملیات که سرود «ای ایران مرز پرگوهر» جایی نداشت. این کشور با نوای «یا حسین یا حسین» حفظ شد، نه «ای مرز پر گهر.»!

0 comments:

Post a Comment