- - - --

Friday, October 14, 2011

[Niknama] - دانلود نرم افزار فارسی حسابداری و مدیریت شبکه کافی نت و گیم نت نسخه 1.5 (این ایمیل دارای : 1 مطلب است)

[Niknama] - دانلود نرم افزار فارسی حسابداری و مدیریت شبکه کافی نت و گیم نت نسخه 1.5 (این ایمیل دارای : 1 مطلب است)


دانلود نرم افزار فارسی حسابداری و مدیریت شبکه کافی نت و گیم نت نسخه 1.5

Posted: 14 Oct 2011 02:17 AM PDT

coffeenet-control-[binahayat.net].jpgدانلود نرم افزار حسابداری و مدیریت شبکه کافی نت محسن نسخه 1.5

اين نرم افزار براي استفاده در کافي نت ها ، کلوپ هاي بازي و مکانهاي مشابه که احتياج به نگه داشتن وقت و محاسبه آن را دارد ميباشد


براي استفاده کامل از نرم افزار لطفا نسخه قانوني اين نرم افزار را تهيه کنيد زيرا در نسخه نمايشي محدوديتهايي وجود دارد

 

از اين نرم افزار مي توانيد براي استفاده در کلوپ هاي بازي نيز استفاده کنيد براي اينکار با تهيه دستگاه همراه اين نرم افزار مي توانيد نمايش تصوير روي صفحه نمايش دستگاه بازي و نيز برق دستگاهها را کنترل کنيد و يا آنها را با زماني که تعيين مي کنيد محدود خواهيد کرد

 

در صورت درخواست مشتري امکان سفارشي کردن نرم افزار وجود دارد و ما مي توانيم نرم افزار را طبق سليقه شما تغيير دهيم

 

از توانايي هاي جانبي اين نرم افزار ، توانايي کنترل هر وسيله برقي و در کل کنترل برق هر وسيله توسط نرم افزار مي باشد

 

اين نرم افزار از سه بخش مجذا تشکيل شده است

بخش اصلي : وقت نگهدار

بخش دوم : حسابداري

بخش سوم : شبکه

0 comments:

Post a Comment