- - - --

Wednesday, August 17, 2011

[پاتوق] هر فردی می تواند در آن واحد ، عاشق چند نفر باشد ،...

Mohammad Babaei posted in پاتوق
هر فردی می تواند در آن واحد ، عاشق چند نفر باشد ، همان غم و اندوه عاشقی را با هر... يك از آنها احساس كند ، ولی به هيچ يك از آنان خيانت نورزد . فلورنتينو در حالی كه روی اسكله قدم می زد و اين افكار را در ذهن می پروراند، دچار خشمی ناگهانی شد و زمزمه كرد : انگار قلب من ، بيشتر از يك فاحشه خانه ، اتاق دارد ...! (عشق سالهای وبا- گابریل گارسیا مارکز
Mohammad Babaei 17 August 14:08
‫هر فردی می تواند در آن واحد ، عاشق چند نفر باشد ، همان غم و اندوه عاشقی را با هر... يك از آنها احساس كند ، ولی به هيچ يك از آنان خيانت نورزد . فلورنتينو در حالی كه روی اسكله قدم می زد و اين افكار را در ذهن می پروراند، دچار خشمی ناگهانی شد و زمزمه كرد : انگار قلب من ، بيشتر از يك فاحشه خانه ، اتاق دارد ...! (عشق سالهای وبا- گابریل گارسیا مارکز‬

View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

0 comments:

Post a Comment