- - - --

Wednesday, August 17, 2011

[پاتوق] دنیا شبیه توست مثل دلبری هات چیزی شبیه رنگ رنگ...

Mohammad Babaei posted in پاتوق
دنیا شبیه توست مثل دلبری هات چیزی شبیه رنگ رنگ روسری هات مثل شکوه بادبادک بازی باد وقتی که می رقصاندش بازیگری هات چیزی شبیه دل به لبخند تو دادن مثل گل تردید در نا باوری هات افسوس اما شهر ارزان می فروشد در پارکهای شوخ، شرم دختری هات ای شهرزاد قصه های سالها پیش افسانه ام کن با تب افسونگری هات گم کرده ام آه ای هزار و یک درد خورشید را قصه ی دیو و پری هات شاهی؟ گدایی؟ مرشدی؟ پیری؟ چه هستی؟ دل بسته ام عمری است بر پیغمبری هات امشب عمو زنجیر باف قصه ام را آورده ام در حلقه ی پا منبری هات نذر مرا با کاسه ای گندم ادا کن تا پر بگیرم در حریم پاپری هات امروز یادم کن که فردا دیگر از من گردی نخواهد خاست با یادآوری هات * دنیا شبیه توست... وقتی ماه باشی ، حتی خدا دل می دهد بر دلبری هات
Mohammad Babaei 17 August 21:38
‫دنیا شبیه توست مثل دلبری هات چیزی شبیه رنگ رنگ روسری هات مثل شکوه بادبادک بازی باد وقتی که می رقصاندش بازیگری هات چیزی شبیه دل به لبخند تو دادن مثل گل تردید در نا باوری هات افسوس اما شهر ارزان می فروشد در پارکهای شوخ، شرم دختری هات ای شهرزاد قصه های سالها پیش افسانه ام کن با تب افسونگری هات گم کرده ام آه ای هزار و یک درد خورشید را قصه ی دیو و پری هات شاهی؟ گدایی؟ مرشدی؟ پیری؟ چه هستی؟ دل بسته ام عمری است بر پیغمبری هات امشب عمو زنجیر باف قصه ام را آورده ام در حلقه ی پا منبری هات نذر مرا با کاسه ای گندم ادا کن تا پر بگیرم در حریم پاپری هات امروز یادم کن که فردا دیگر از من گردی نخواهد خاست با یادآوری هات * دنیا شبیه توست... وقتی ماه باشی ، حتی خدا دل می دهد بر دلبری هات‬

View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

0 comments:

Post a Comment