- - - --

Sunday, October 16, 2011

Iranian Industrial Engineering News - اخبار مهندسی صنایع

Iranian Industrial Engineering News - اخبار مهندسی صنایع

Link to Iranian Industrial Engineering News - اخبار مهندسی صنایع

دوره های آموزشی تخصصی مدیریت پروژه

Posted: 16 Oct 2011 04:28 AM PDT

مجموعه دوره های مدیریتی به مناسبت هفته کیفیت در آبان با ۴۰ درصد تخفیف برگزار می گردد

Posted: 16 Oct 2011 04:04 AM PDT

سمینار مدیریت استراتژیک با مدل برایسون در 12 آبان با شرایط وی‍ژه

***

دوره آموزشی ISO 9001:2008 و مراحل استقرار کاربردی در3 و 2 آبان بمناسبت هفته کیفیت تاریخ برگزاری: 3و2 آبان روز برگزاری: دوشنبه و سه شنبه مدت: 8 ساعت مبلغ واقعی کارگاه : 88000 تومان مبلغ کارگاه با 40% تخفیف : 53000 تومان

کارگاه تشریح مدل تعالی سازمانی EFQM 2010 با شرایط ویژه بمناسبت هفته کیفیت در 4 آبان تاریخ برگزاری: 4آبان - چهارشنبه مدت دوره: 8 ساعت –از ساعت 9 الی 17 مبلغ کارگاه: هزینه واقعی دوره :78000 تومان مبلغ با تخفیف 40 :% 47000تومان

نرم افزار MSP و کاربرد آن در مدیریت پروژه- مقدماتی

تاریخ برگزاری: 4و5 آبان

مدت دوره: :16 ساعت هزینه دوره: 155000 تومان مبلغ با تخفیف 40% : 93000 تومان

نرم افزار MSP و کاربرد آن در مدیریت پروژه- تکمیلی

تاریخ برگزاری : 6آّبان

مدت دوره: 8 ساعت هزینه دوره: 78000تومان مبلغ با تخفیف 40 :% 47000تومان

کارگاه آموزشی Organizational Citizenship Behavior -OCB نگرشی کاملا جدید جهت مدیریت رفتار کارکنان در 8 آبان تاریخ برگزاری: 8آبان - روز برگزاری : یکشنبه

مدت کارگاه :4 ساعت –ساعت : 9 الی 13 هزینه واقعی دوره: 78000 تومان

مبلغ با تخفیف 40 :% 47000تومان

کارگاه آموزشی مبانی ،‌مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS در 4و5 آبان تاریخ برگزاری : 4 و5 آبان روز برگزاری : چهارشنبه ،پنج شنبه مدت کارگاه : 16 ساعت مبلغ کارگاه: مبلغ واقعی دوره : 130000 تومان مبلغ با تخفیف 40 :% : 78000 تومان

کارگاه آموزشی مهندسی ارزش (Value Engineering) با شرایط ویژه در 10و11 آبان تاریخ برگزاری:10و11 آبان روز برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه مدت دوره :16 ساعت – از ساعت 9 الی 17 مبلغ واقعی دوره:130000 تومان هزینه دوره باشرایط ویژه( 40% تخفیف) : 78000 تومان

کارگاه کارت امتیازدهی متوازن BSC با شرایط ویژه بمناسبت هفته کیفیت در 30آبان تاریخ برگزاری: 30 آبان- دوشنبه هزینه واقعی دوره: 78000 تومان مدت دوره: 8ساعت

مبلغ با تخفیف 40 :% 47000تومان

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2008 بصورت کاربردی با شرایط ویژه در 1 تا 3 آذر مدت دوره: کارگاه در مدت سه روز - 24 ساعت تاریخ برگزاری:1 تا 3 آذر - چهارشنبه ،‌پنج شنبه و سه شنبه مبلغ کارگاه : 225000 تومان مبلغ کارگاه با 40% تخفیف: 135هزار تومان

دوره آموزشی آشنایی با سبک های رهبری اثربخش در 2 آذر با شرایط ویژه تاریخ برگزاری: 2آذر- چهارشنبه مدت برنامه آموزشی : 4ساعت –از ساعت30/8 الی 30/12 مبلغ کارگاه: هزینه واقعی دوره: 68000تومان

هزینه دوره با شرایط ویژه 40 %‌ تخفیف: 41000 تومان

دوره آموزشی آشنایی با مدل چهارچوب کیفیت رهبری LQF در 2 آذر با شرایط ویژه تاریخ برگزاری: 2آذر- چهارشنبه مدت برنامه آموزشی : 4ساعت –از ساعت14 الی 18 مبلغ کارگاه: هزینه واقعی دوره : 68000 تومان هزینه دوره با شرایط ویژه 40 %‌ تخفیف: 41000 تومان

کارگاه آموزشی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه Primavera-P6 مقدماتی

برگزار کننده : مدیریت سرآمد ایرانیان – MSI ACADEMY تاریخ برگزاری: 3و4 آذر-پنج شنبه و جمعه

مدت دوره: 16ساعت – 9 الی 30/16

مبلغ دوره:155000 تومان

تخفیف 40% بمناسبت هفته کیفیت : 93000 تومان

- شهریه فوق شامل :جزوه آموزشی ،پذیرایی و صدور گواهینامه آموزشی معتبر می باشد.

نحوه ثبت نام :

الویت ثبت نام با متقاضیانی می باشد که ثبت نام خود را قطعی می نمایند

- برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

66568065-88363116- 88575318 -021

محل برگزاری: تهران

www.msi.co.ir

0 comments:

Post a Comment